Miljontals människor världen över har funktionsnedsättningar som påverkar kommunikationen på grund av tillstånd som cerebral pares, autism och ALS, och de behöver kommunikationshjälpmedel (även kallat AKK, alternativ och kompletterande kommunikation) för att uttrycka sig. De flesta är dock inte medvetna om att tekniken finns eller är inte berättigade till ekonomisk ersättning. En oberoende studie, ”En undersökning om fördelarna med kommunikationshjälpmedel” publicerad 2024 av Augur på uppdrag av Tobii Dynavox, belyser den påverkan som kommunikationshjälpmedel har ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Denna studie visar att kommunikationshjälpmedel är en investering med mätbar avkastning och tydliga ekonomiska fördelar för samhället. Forskningen visar bland annat att investeringar i högteknologiska kommunikationshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning:

  • betalar sig tre gånger om
  • fördubblar användarens livskvalitet.

Studien är den första i sitt slag och är tillgänglig utan kostnad. Du får gärna ladda ner, läsa och dela länken till den här sidan för att bidra till att öka medvetenheten om fördelarna med kommunikationshjälpmedel och AKK.